Kredyty dla osób fizycznych

 • długi okres kredytowania,
 • maksymalnie do 8 lat,
 • niskie koszty kredytu,
 • indywidualny wybór rat malejących lub stałych.

 • przeznaczenie: dowolny cel konsumpcyjny,
 • wypłata jednorazowa,
 • możliwość wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi oddziałami, nasi pracownicy odpowiedzą na wszystkie pytania, pomogą w wyborze optymalnej wersji i w wypełnieniu dokumentacji.

Masz pytania – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • najszybszy i najtańszy ze sposobów kredytowania bieżących potrzeb konsumpcyjnych,
 • każdy wpływ na rachunek obniża bieżące zadłużenie,
 • kredyt może zostać wykorzystany na dowolny cel oraz w dowolnym terminie,
 • odsetki płacone są tylko od wykorzystanej kwoty kredytu.

 

 • kredyt przeznaczony na finansowanie dowolnych potrzeb konsumpcyjnych
 • okres kredytowania do 60 miesięcy, z bieżącym okresem udostępnienia na 12 miesięcy
 • minimalna kwota kredytu 500,00 zł
 • maksymalna kwota kredytu - trzykrotność stałych miesięcznych wpływów
 • spłata kredytu jednorazowa
 • odsetki płatne miesięcznie
 • oprocentowanie wedłu zmiennej stopy procentowej zgodnie z Uchwałą Zarządu Banku w sprawie oprocentowania kredytów, odsetki płacone tylko gdy korzystasz z kredytu.

 

 • posiadanie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego
 • przekazywanie na rachunek ROR comiesięcznie dochody z tytułu zatrudnienia lub innych dochodów
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych

 • możesz spłacać kredyt nawet przez 30 lat,
 • sam wybierasz rodzaj rat (malejące lub równe),
 • możesz korzystać z karencji w spłacie kapitału do 24 mies.,
 • możesz spłacić kredyt wcześniej,
 • nie obawiaj się skomplikowanych procedur - maksymalnie je dla Ciebie uprościliśmy.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi placówkami , nasi pracownicy odpowiedzą na wszystkie pytania i pomogą w wypełnieniu dokumentacji.

Masz pytania - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Kiedy wziąć kredyt mieszkaniowy?

 • gdy budujesz, bądź rozbudowujesz dom lub mieszkanie,
 • chcesz kupic własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
 • chcesz kupić dom, mieszkanie lub działkę,
 • planujesz remont

Oprocentowanie promocyjne Wibor 12M + 2,00 p.p.

Z promocji kredytu mieszkaniowego mogą skorzystać kredytobiorcy mający mniej niż 40 lat (lub gdy przynajmniej jeden z kredytobiorców na dzień podpisania umowy nie ukończył 40 lat), posiadający na dzień podpisania umowy kredytowej w RBS w Malanowie rachunek ROR lub rachunek bieżący oraz zaciągający kredyt mieszkaniowy hipoteczny o okresie spłaty do 8 lat.

Oprocentowanie standardowe Wibor 12M + 2,50 p.p. dla okresu kredytowania do 15 lat

Oprocentowanie standardowe Wibor 12M + 3,00 p.p. dla okresu kredytowania od 15 do lat

Wartość stawki bazowej Wibor 3M obliczana jest jako średnia arytmetyczna z pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek.

Informacja o wysokości aktualnego oprocentowania i prowizji podawana jest do wiadomości klientów przed złożeniem wniosku kredytowego. Szczegółowe informacje dostępne są w oddziałach Rejonowego Banku Spółdzielczego w Malanowie.

 Potrzebujesz dodatkowej gotówki? Skorzystaj z promocji kredytu gotówkowego sezonowego

 • oprocentowanie:
  • 2,99% w skali roku, stałe, dla okresu kredytowania do 24 miesięcy,
  • 4,00% w skali roku, zmienne, dla okresu kredytowania do 36 miesięcy,
  • 6,00% w skali roku , zmienne, dla okresu kredytowania do 60 miesięcy,
 • kwota kredytu: od 1000,00zł do 255 550,00zł,
 • promocja trwa do 30.06.2018r.

Stawka oprocentowania zmiennego jest uzależniona od wysokości stawki WIBOR 12M przyjmowanej jako średnie notowanie z IV kwartału roku poprzedniego + marża Banku, zmiana oprocentowania następuje z dniem 1-go lutego każdego roku.

Informacja o wysokości oprocentowania i prowizji dla poszczególnych okresów podawana jest do wiadomości klientów przed złożeniem wniosku kredytowego. Szczegółowe informacje dostępne są w oddziałach Rejonowego Banku Spółdzielczego w Malanowie.Reprezentatywny przykład kredytu gotówkowego:

Kwota kredytu: 16000,00zł (prowizja finansowana ze środków własnych kredytobiorcy), okres kredytowania 33 mies., oprocentowanie 4,00% w skali roku, zmienne (stanowi sumę wartości stawki Wibor 12M, przyjmowanej jako średnia arytmetyczna kwotowań w IV kwartale kalendarzowym poprzedzającym rok naliczania odsetek, na dzień 13.03.2018r. wynosi ona 1,85%  i stałej wartości marży banku 2,15p.p.), całkowity koszt kredytu: 1558,21zł w skład którego wchodzą: prowizja za udzielenie kredytu 640,00zł, odsetki od kredytu 913,41zł, koszt zabezpieczenia kredytu 0,00zł, koszt usług dodatkowych 4,80zł, wysokość pierwszej miesięcznej raty kapitałowej: 485,12zł, wysokość kolejnych 32 rat kapitałowych 484,84zł, RRSO: 7,2504%, całkowita kwota do zapłaty stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi: 17558,21zł. Stan na 13.03.2018r. dla kredytów o okresie spłaty 33 miesięcy. Promocja trwa do 30.06.2018r.

 • długi okres kredytowania, maksymalnie do 5 lat,
 • niskie koszty kredytu,
 • indywidualny wybór rat malejących lub stałych.

 

 • przeznaczenie: dowolny cel konsumpcyjny,
 • wypłata jednorazowa,
 • możliwość wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu.

Informujemy, iż limit środków przeznaczonych na dotacje z WFOŚiGW w Poznaniu do kredytów na inwestycje realizowane na terenie województwa wielkopolskiego został wyczerpany. W związku z powyższym zakończono nabór wniosków o kredyt z dotacją WFOŚiGW w Poznaniu.

Korzyści:

- otrzymanie dotacji do realizowanego przedsięwzięcia w wysokości 40% kosztów kwalifikowanych netto, jednak nie więcej niż 8 000 zł na jedno przedsięwzięcie,- skorzystanie z atrakcyjnego oprocentowania kredytu w wysokości: stawka Wibor 3-miesięczny +2,0 p.p. oraz niskiej prowizji (2,0 % wartości kredytu),- możliwość spłaty kredytu nawet przez 10 lat,- wspieranie działań ekologicznych, uzyskanie efektu ekologicznego w postaci redukcji gazów i pyłów emitowanych do środowiska, redukcja zanieczyszczeń wód, redukcja lub uniknięcie emisji dwutlenku węgla

- możliwość spłaty kredytu nawet przez 10 lat,- wspieranie działań ekologicznych, uzyskanie efektu ekologicznego w postaci redukcji gazów i pyłów emitowanych do środowiska, redukcja zanieczyszczeń wód, redukcja lub uniknięcie emisji dwutlenku węgla

Przedsięwzięcia objęte dofinansowaniem:Linia 1 - modernizacja systemów grzewczych, w tym zakup i montaż:

kotłów olejowych,kotłów gazowych,kotłów gazowo-olejowych,ogrzewania elektrycznego,wymiennika ciepła,

zobacz szczegóły dotyczące linii 1

Linia 2 - zakup i instalacja małych oczyszczalni ścieków oraz budowa przyłączy kanalizacyjnych,

zobacz szczegóły dotyczące linii 2

Linia 3 - realizacja inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii, w tym zakup i instalacja:

systemów grzewczych z zastosowaniem pomp ciepła,systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych z odzyskiem ciepła (rekuperacja),ogniw fotowoltaicznych

zobacz szczegóły dotyczące linii 3

http://www.wfosgw.poznan.pl/doplaty-do-kredytow-udzielanych-przez-pozostale-banki.html

 

 

Masz pytanie? Zadzwoń: 63 279 79 09 lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nasze oddziały

Nasi Partnerzy

Spółdzielcza Grupa Bankowa         Grupa Concordia         VB Leasing         Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Gmina CekówGmina Ceków        Starostwo Powiatowe w TurkuStarostwo Powiatowe w Turku