Depozyty dla os. fiz.

 Lokaty w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Malanowie to całkowicie bezpieczne pomnażanie Twoich oszczędności. Nasz Bank ceni wszystkich klientów, dlatego nie dzielimy oferty dla nowych klientów lub nowych środków lecz umożliwiamy skorzystanie z oferty wszystkim klientom.

Oferujemy atrakcyjne oprocentowanie lokaty dla terminu 3 miesięcy i nowych środków

 • atrakcyjne oprocentowanie  stałe - przez cały okres trwania lokaty oprocentowanie nie ulegnie zmianie i będzie wynosiło 1,80% w skali roku,  zakładając lokatę możesz obliczyć swój  zysk,
 • krótki okres – lokatę założysz na 3 miesiące, po tym okresie środki wraz z odsetkami  zostaną przekazane na wskazany przez Ciebie rachunek,
 • niska minimalna kwota lokaty – wystarczy tylko 1 000zł, aby założyć lokatę.

 • lokata nieodnawialna
 • kwota lokaty: minimalna – 1 000 zł, maksymalna: 500 000 zł,
 • lokata może zostać założona dla nowych środków - czyli takich, które nie były dotychczas gromadzone na którymkolwiek rachunku (w PLN) posiadacza/współposiadacza w RBS w Malanowie, tj. rachunku oszczędnościowym, oszczędnościowo-rozliczeniowym, rachunku lokaty terminowej czy rachunku bieżącym; powinny one stanowić nadwyżkę środków pieniężnych ponad stan wyliczony na dzień wprowadzenia lokaty do oferty banku (01.01.2019r.)  w stosunku do stanu środków zgromadzonych na w/w rachunku na dzień wniesienia Lokaty Promocyjnej,
 • w przypadku niedotrzymania terminu lokaty zostaną wypłacone odsetki w wysokości 0,3% za ilość dni od dnia założenia lokaty do dnia poprzedzającego wydanie dyspozycji likwidacji lokaty.

Rejonowy Bank Spółdzielczy jest polskim bankiem finansowanym w 100% polskim kapitałem.

Środki zgromadzone na rachunkach podlegają ochronie zgodnie z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym do wysokości 100 000 EUR.

Zapraszamy do oszczędzania na Lokacie Mobilnej, dostępnej poprzez konto intentenowe, której oprocentowanie jest wyższe niż na standardowej lokacie.

 • możliwość samodzielnego założenia i likwidacji lokaty poprzez konto internetowe
 • atrakcyjne oprocentowanie

 • lokata nieodnawialna
 • oprocentowanie stałe ustalone decyzją Zarządu Banku
 • minimalna kwota lokaty 1 000 zł
 • okres oszczędzania - 1 miesiąc lub 3 miesiące

Rejonowy Bank Spółdzielczy jest polskim bankiem finansowanym w 100% polskim kapitałem.

Środki zgromadzone na rachunkach podlegają ochronie zgodnie z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym do wysokości 100 000 EUR.

Proponujemy oszczędzanie na lokacie z mozliwością dopłat w dowolnej wysokości i dowolnym czasie.

 • możliwość dopłat dowolnej kwoty do kapitału lokaty
 • wysokie oprocentowanie
 • minimalna kwota lokaty - tylko 500 zł
 • atrakcyjne okresy oszczędzania: 12 miesięcy lub 24 miesięce

 •  lokata nieodnawialna
 •  lokata dopłatowa
 • oprocentowanie zmienne, zależne od Wibid 1M +/- marża

Rejonowy Bank Spółdzielczy jest polskim bankiem finansowanym w 100% polskim kapitałem.

Środki zgromadzone na rachunkach podlegają ochronie zgodnie z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym do wysokości 100 000 EUR.

 • niska minimalna kwota lokaty - tylko 1000 zł
 • atrakcyjne oprocentowanie
 • atrakcyjne okresy oszczędzania
 • możliwość obsługi lokaty przez internet

 • lokata odnawialna
 • oprocentowanie zmienne

Rejonowy Bank Spółdzielczy jest polskim bankiem finansowanym w 100% polskim kapitałem.

Środki zgromadzone na rachunkach podlegają ochronie zgodnie z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym do wysokości 100 000 EUR.

Odkładając nawet niewielkie kwoty można po pewnym czasie zgromadzić pokaźny kapitał. Dla osób pragnących oszczędzać systematycznie w dłuższej perspektywie czasowej nasz Bank przygotował atrakcyjną propozycję w postraci lokaty systematycznego oszczędzania.

 • wysokie oprocentowanie = wysoki zysk
 • minimalna kwota miesięcznej wpłaty - tylko 100 zł lub kwartalnej tylko 300 zł
 • atrakcyjne okresy oszczędzania
 • możliwość ustanowienia zleceń stałych z ROR dla wygody i dotrzymania terminów okresowych wpłat
 • możliwość okresowego zawieszenia wpłat z zachowaniem wysokiego oprocentowania

 • lokata nieodnawialna
 • oprocentowanie zmienne decyzją Zarządu Banku

Rejonowy Bank Spółdzielczy jest polskim bankiem finansowanym w 100% polskim kapitałem.

Środki zgromadzone na rachunkach podlegają ochronie zgodnie z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym do wysokości 100 000 EUR.

Nasi Partnerzy

Spółdzielcza Grupa Bankowa         Grupa Concordia         VB Leasing         Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Gmina CekówGmina Ceków        Starostwo Powiatowe w TurkuStarostwo Powiatowe w Turku